Σχολικό Ωράριο

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

Με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου για την αντιμετώπιση του Covid-19, το πρόγραμμα, για το σχολικό έτος 2020-21 έχει ως εξής.

Α. Δια Ζώσης λειτουργία

Β. Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

 

Αφήστε μια απάντηση