Εκπαιδευτική επίσκεψη Τομέα Οικονομίας & Τομέα Πληροφορικής στην Ελληνική Στατιστική Εταιρεία και Αρχαιολογικό χώρο Βραυρώνας.

1 στατ

Εκπαιδευτική επίσκεψη Τομέα Οικονομίας & Τομέα Πληροφορικής στην Ελληνική Στατιστική εταιρεία για σεμιναριακή επιμόρφωση και βιωματική μάθηση, πραγματικές συνθήκες εργασίας,  εξέλιξη επιστήμης τεχνολογίας με το πέρασμα του χρόνου.

Συγχαρητήρια στους συνοδούς εκπαιδευτικούς για την διεξαγωγή των δράσεων.

Από την Διεύθυνση