ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ TOYOTA

1

Εκπαιδευτική επίσκεψη ΤΟΥΟΤΑ:Τομέας Μηχανολογίας.

Μπράβο στα παιδιά γαι την καλή συμπεριφορά που επέδειξαν και στους συνοδούς εκπαιδευτικούς για την καθοδήγησή τους.

Πολλή σημαντική εμπειρία και βιωματική μάθηση για τους μαθητές /ριες του τομέα.

Συγχαρητήρια στην κα Παπαδάκη γαι τον όλο συντονισμό.

Η Διευθύντρια

Σουρμάχου Παρασκευή