Ημέρα: 21 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Οι απόφοιτοι του σχολείου μας που θα ήθελαν βοήθεια για την κατάθεσή της αίτησής τους, μπορούν να έρθουν στο σχολείο την Πέμπτη 22/9 από 10:00 έως 13:00 και Παρασκευή 23/9 από 11:00 έως 13:00, έχοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά: – Φωτοαντίγραφο : απολυτηρίου ΕΠΑΛ πτυχίου ΕΠΑ.Λ ταυτότητας (ή διαβατηρίου, εφόσον δεν διαθέτουν ταυτότητα) […]