ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Οι απόφοιτοι του σχολείου μας που θα ήθελαν βοήθεια για την κατάθεσή της αίτησής τους, μπορούν να έρθουν στο σχολείο την Πέμπτη 22/9 από 10:00 έως 13:00 και Παρασκευή 23/9 από 11:00 έως 13:00, έχοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
– Φωτοαντίγραφο :
απολυτηρίου ΕΠΑΛ
πτυχίου ΕΠΑ.Λ
ταυτότητας (ή διαβατηρίου, εφόσον δεν διαθέτουν ταυτότητα)
– Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (επίσημο έγγραφο που αναγράφεται το ΑΜΚΑ ή βεβαίωση του από ΚΕΠ)
– Αποδεικτικό ΑΦΜ* (επίσημο έγγραφο που αναγράφεται το ΑΦΜ ή βεβαίωση του από ΚΕΠ)
* Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει την αίτηση και να προσκομίσει αποδεικτικό ΑΦΜ κατά την εγγραφή του σε τμήμα του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας».
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης Μαθητείας.