Αρχεία ανά ημέρα: 18 Μαρτίου 2019

Τετάρτη, 20 Μαρτίου τα τμήματα της Ε΄ τάξης , δεν θα έρθουν σχολείο

Θέμα: «Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα» Σχετ.: – Νόμος 4547/2018, (ΦΕΚ 102/14.06.2018, τ. Α΄), – Π.Δ. 79/2017, άρθρο 17, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4559/2018, άρθρο 23, παρ. 1γ, – ν. 1566/1985, Περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 – … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τετάρτη, 20 Μαρτίου τα τμήματα της Ε΄ τάξης , δεν θα έρθουν σχολείο