Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου
Το 19ο Νηπιαγωγείο βρίσκεται στην βόρεια πλευρά της Κοζάνης στην οδό Αγ. Σαράντα 20, όπου μεταφέρθηκε το
έτος 2008 και έκτοτε λειτουργεί με δύο πρωινά τμήματα , με ένα ολοήμερο τμήμα και με τμήμα ένταξης.
Συστεγάζεται με το Ειδικό Νηπιαγωγείο στον κάτω όροφο του κτιρίου από το έτος 2012. Διαθέτει επιπλέον μία
αίθουσα ύπνου για τα παιδιά του ολοήμερου, γραφείο για τους εκπαιδευτικούς, ένα χωλ -κουζίνα ,ένα χώρο
υποδοχής νηπίων, μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων(διάδρομος, χώρος διαλείμματος, χώρος υπολογιστή και
προτζέκτορα) και ικανοποιητικό αύλειο χώρο με αμμοδόχο, μπασκέτα και παιχνίδια για την άμμο. Έχει άριστο
φυσικό περιβάλλον καθώς βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα μικρό γήπεδο και στο δασάκι των Αγίων Σαράντα .
Στο σχολείο κατά τη σχολική χρονιά 2020-21 φοιτούσαν 40 μαθητές και υπηρετούν τέσσερις μόνιμοι
εκπαιδευτικοί, μία αναπληρώτρια ΕΣΠΑ ως ΕΒΠ, μία καθαρίστρια με σύμβαση.
Η σχολική μονάδα έχει ικανοποιητικούς σχολικούς χώρους (αίθουσες, γραφείο, τουαλέτες, χώρο διαλείμματος
και δραστηριοτήτων) και καλή υλικοτεχνική υποδομή. Επίσης διαθέτει ράμπα για την είσοδο ΑΜΕΑ στο χώρο του
σχολείου.
Έχει καλή σύνδεση Internet, υπάρχει ενσύρματη σύνδεση Internet και διαθέτει δύο σταθερούς υπολογιστές
παλιάς τεχνολογίας με πολλά τεχνικά προβλήματα και δύο κινητούς υπολογιστές (laptop)
Ο σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν
σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Το Νηπιαγωγείο ως δευτερογενής φορέας κοινωνικοποίησης του νηπίου( μετά την οικογένεια), θα
πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά
και πολύπλευρα. Επιπλέον το σύγχρονο νηπιαγωγείο του 21ου αιώνα επιδιώκει το σεβασμό της προσωπικότητας
του νηπίου, την ικανοποίηση των φυσικών και ψυχικών του αναγκών και το σεβασμό στις ατομικές του διαφορές.
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία
Το 19ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης είναι ένας χώρος λειτουργικός , πρακτικά δομημένος με ευάερες, ευήλιες αίθουσες
όπου τα παιδιά μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια στο χώρο, να αλληλοεπιδράσουν και να κοινωνικοποιηθούν.
Τη χρονιά που μας πέρασε η διδασκαλία ήταν επιτυχής, παρόλο που υπήρξαν πολλά προβλήματα στη
διεκπεραίωση της, καθώς οι μαθητές φοίτησαν κανονικά όλη τη χρονιά και δεν υπήρξε σχολική διαρροή.
Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν ζήλο και προθυμία να διατηρήσουν την επικοινωνία με τους μαθητές και να
συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ενώ οι γονείς αντίστοιχα ανταποκρίθηκαν και
στήριξαν την προσπάθεια των εκπαιδευτικών.
Στα θετικά σημεία συμπεριλαμβάνονται :
η εφαρμογή ποικιλίας μεθόδων διαφοροποιημένης διδασκαλίας
Η αδιάλειπτη επαφή των μαθητών με τη σχολική καθημερινότητα έστω και εξ αποστάσεως.
Επικράτηση κλίματος αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης με πνεύμα συνεργασίας στη σχολική μονάδα.
Επικράτηση κλίματος συνεργασίας με στόχο την επίλυση τυχόν προβλημάτων της σχολικής μονάδας.
Σημεία προς βελτίωση
Θεωρείται απαραίτητη η αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος τεχνολογικού εξοπλισμού ή η αντικατάσταση με νέας
τεχνολογίας συσκευές.
Επειδή και η εκπαιδευτική διαδικασία και η επικοινωνία με τους γονείς, αλλά και άλλους φορείς και γενικά τον
κόσμο στον 21ο αιώνα διεκπεραιώνεται με τεχνολογικά μέσα.
Σχετικά με την οικονομική ενίσχυση του σχολείου, όπως προκύπτει, από την
πλευρά του Δήμου κρίνεται απαραίτητο να είναι πιο γενναιόδωρη.
Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία
Το 19ο Νηπιαγωγείο είναι ένα σχολείο ανοιχτό προς την κοινωνία , που πραγματοποιεί πολλές δράσεις και
συμμετέχει σε εκδηλώσεις τοπικού ενδιαφέροντος δίνοντας αισθητά την παρουσία του στο χώρο της πόλης.
Η οργάνωση και η διοίκηση της σχολικής μονάδας είναι αποτελεσματική καθώς ακολουθεί ένα δημοκρατικό και
συνεργατικό προφίλ διοίκησης με στόχο την καλύτερη εκπαίδευση και την προώθηση της εικόνας του σχολείου.
Το κλίμα συνεργασίας σχολείου και κοινότητας λειτουργεί υποστηρικτικά και ως προς τα δυο μέρη
Σημεία προς βελτίωση
Εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας σε δράσεις εθελοντικής προσφοράς προς το σχολείο.
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Θετικά σημεία
Η προσπάθεια για συμμετοχή στο Εξ αποστάσεως πρόγραμμα διδασκαλίας και η επικοινωνία και η συνεργασία
με εκπαιδευτικούς και φορείς.
Σημεία προς βελτίωση
Η περαιτέρω συντονισμένη δράση για συμμετοχή σε νέα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα