Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου
Το 19ο Νηπιαγωγείο βρίσκεται στην βόρεια πλευρά της Κοζάνης στην οδό Αγ. Σαράντα

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021-2022

Αγαπητοί γονείς,

στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νηπιαγωγείου μας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Λήψη αρχείου