Το σχολείο μας

Το 13ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

είναι μια νεοϊδρυθείσα σχολική μονάδα, που λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2007-2008. Στεγάζεται σε ένα καινούργιο κτίριο που ανεγέρθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου στη διασταύρωση των οδών Ατταβύρου και Ακραμίτου στη Ρόδο. Αριθμητικά δεν ακολούθησε την κανονική σειρά ονοματολογίας, αλλά, χωρίς να πρόκειται για μεταστέγαση, κάλυψε το κενό που είχε δημιουργηθεί από την κατάργηση μιας παλιότερης μονάδας που υπήρχε στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Από το Σχολικό του Συμβούλιο έχει προταθεί να πάρει την προσωνυμία “Καλλιπάτειρα”.

Η περιφέρεια του Σχολείου καλύπτει την περιοχή ανάμεσα στηλεωφόρο Ρόδου-Λίνδου και στη λεωφόρο Ρόδου-Καλλιθέας, περιλαμβάνοντας τις συνοικίες της Φανερωμένης, του Κορακόνερου και τμήματος του Ροδινιού. Οργανικά είναι 12/θέσιο με δύο τμήματα ανά τάξη, ενώ επίσης λειτουργεί και ένα τμήμα στο Ολοήμερο Πρόγραμμά του. Διαθέτει άνετες αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και Αίθουσες Εκδηλώσεων, Χημείου, Βιβλιοθήκης και ΤΠΕ για τις οποίες γίνονται ενέργειες να εξοπλιστούν, ώστε να ενσωματωθούν πλήρως στην καθημερινή διδακτική πράξη. Η αυλή του Σχολείου είναι ευρύχωρη με περιμετρικά παρτέρια που πρόκειται να φυτευτούν και να καλλωπιστούν στο προσεχές διάστημα από τις υπηρεσίες του Δήμου Ροδίων.

Το 13ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου παρέχει τις υπηρεσίες του σε ένα σύγχρονο κτίριο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την παραγωγή ουσιαστικού διδακτικού και παιδαγωγικού έργου. Στους χώρους του πραγματοποιούνται επιπρόσθετα προγράμματα απογευματινής άθλησης των μαθητών και των γονέων τους, καθώς και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τους θερινούς μήνες. Παρόλο ότι υπολείπεται ακόμα σημαντικά σε εποπτικό και μαθησιακό υλικό, ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες και υλοποιούν δράσεις που το συνδέουν με την τοπική κοινωνία και το καθιστούν έναν τόπο πνευματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών/τριών του.