Δ2

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ:

—-

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ:

Γιουρούκογλου Τάσος