Ε1

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ:

—-

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ:

Σαμιωτάκης Νίκος