Γ1

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ:

Κάθε πρώτη Παρασκευή(11.45 – 12.25)

Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ:

Καντιδενού Μαρία