Ε2

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Μ,ΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ:

—–

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ:

Ψωμάς Θεόδωρος