ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Οδηγίες για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3_%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%91%CE%95_%CE%A0_%CE%95_final_27_5_2020.pdf

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%9A%CE%A5%CE%91_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CC%81%CF%80%CE%BF%CF%82%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CC%81%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%91%CE%95.pdf

Εισαγωγή μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ η εγκύκλιος για την εισαγωγή των μαθητών της (φετινής) ΣΤ΄ τάξης στα Πρότυπα – Πειραματικά Γυμνάσια  για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Η εισαγωγή των μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων την 29η  Ιουνίου. Με την εν λόγω διαδικασία οι μαθητές/-τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά.

Επαναλειτουργία σχολείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σύμφωνα με τις σημερινές (25/5/2020), ανακοινώσεις της κ. Υπουργού Παιδείας τα Δημοτικά Σχολεία ανοίγουν από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 έως και τις 26 Ιουνίου 2020.

Το Ολοήμερο Τμήμα ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ.

Συμπληρώνετε υπεύθυνη δήλωση  και  μας τη στέλνετε ΜΟΝΟ στην περίπτωση που το παιδί σας δεν προσέλθει στο σχολείο διότι, κατά την κρίση σας, έχετε στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον σας άτομο/α που νοσούν ή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (άτομα άνω των 65, με χρόνια προβλήματα υγείας κλπ).

Σε συνεδρίαση ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου θα αποφασίσει για όλες τις λεπτομέρειες επαναλειτουργίας, προφανώς σε εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ.

Εγγραφές στην Α΄ Τάξη

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές της Α΄ Τάξης για το σχολικό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως και 30 Μαΐου 2020 (και ηλεκτρονικά μαζί με τα σχετικά έντυπα-δικαιολογητικά).

Φέτος εγγράφονται οι μαθητές που έχουν γεννηθεί από 1-1-2014  έως και 31-12-2014.

Ώρα προσέλευσης 9:30 – 11:30

 

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση εγγραφής (στην αίτηση να αναγράψετε και ένα e-mail)   Έντυπο ΕΓΓΡΑΦΗΣ

2. Πιστοποιητικό γέννησης (δεν απαιτείται, θα το αναζητήσει το σχολείο)

3. Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα εμβόλια

4. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό εφορίας, συμβόλαιο ιδιοκατοίκησης ή ενοικίασης κατοικίας)

5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή   ΑΔΥΜ

6. Βεβαίωση Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο (θα σας χορηγηθεί από το νηπιαγωγείο)

7. Οι μαθητές/τριες της Α΄ μπορούν να εγγραφούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα με αίτηση των γονέων/κηδεμόνων

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα εγγράφονται μαθητές των οποίων οι γονείς είναι και οι δυο εργαζόμενοι ή άνεργοι ή ο ένας εργαζόμενος και ο άλλος άνεργος

Έντυπο – Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

 

Υπενθυμίζουμε ότι τα όρια του σχολείου μας είναι:

Ανατολικής Ρωμυλίας- Ρόδου (Αν. Ρωμυλίας έως Αθ. Διάκου όλη) – Αθανασίου Διάκου – 28ης Οκτωβρίου – 25ης Μαρτίου – Εθν. Αντιστάσεως

Εγγραφή σε Μουσικό και Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Εγκύκλιος πατώ εδώ  και  εδώ  

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς- κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα).

Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των Μουσικών Σχολείων Αττικής μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Μουσικό Σχολείο την αίτηση και τα ανωτέρω σχετικά συνημμένα.

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Εγκύκλιος πατώ εδώ  και εδώ  εδώ

Οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 4 μέχρι 29 Μαΐου κάθε έτους. Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στην επιλογή για φοίτηση σε Καλλιτεχνικό Σχολείο δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Γυμνάσιο, Πειραματικό Γυμνάσιο ή Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο).

Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των Καλλιτεχνικών Σχολείων  μαζί με την αίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους. (ηλεκτρονική ταχυδρόμηση)

Β ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2020-21

 

 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος που ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν στη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας για τους μαθητές που θα φοιτούν στις Ε΄ και ΣΤ τάξεις (σχολ. έτος 2020 – 2021).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι γονείς των μαθητών της (φετινής) Δ΄ τάξης, θα αποφασίσουν από κοινού με τα παιδιά τους για την 2η ξένη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν κατά το επόμενο σχολικό έτος (2020 – 2021) .

Τονίζεται ότι στο σχολείο θα διδαχθεί η ξένη γλώσσα η οποία θα έχει τις περισσότερες προτιμήσεις από τους μαθητές της (φετινής) Δ΄ τάξης.

Οι μαθητές της (φετινής) ΣΤ΄ διδάσκονται στο Γυμνάσιο την ίδια γλώσσα (στην περίπτωσή μας Γαλλικά). Σε περίπτωση που επιθυμούν αλλαγή της διδασκόμενης γλώσσας στο Γυμνάσιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο υποβάλλουν στον διευθυντή του σχολείου σχετική αιτιολογημένη

αίτηση έως την 8η Ιουνίου 2020 η οποία διαβιβάζεται στη Β/θμια Εκπαίδευση η οποία τελικώς αποφασίζει.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Λόγω των φετινών συνθηκών με την αναστολή λειτουργίας των σχολείων και στα πλαίσια του έγκαιρου προγραμματισμού παρακαλώ πολύ

 

  1. είτε να συμπληρώσετε τη φόρμα  για   μαθητές/τριες  της   Δ  και ΣΤ  τάξης  (θα σας αποσταλεί σχετικό μειλ)

       2.είτε απλά να μας στείλετε με mail ( σχολείο: mail@12dim-petroup.att.sch.gr) την επιλογή σας. π.χ  Ον/μο γονέα και επιθυμώ Γαλλική Γλώσσα ή επιθυμώ Γερμανική Γλώσσα για τον/τη μαθητή/τρια τάδε.

 

Οι απαντήσεις είτε με είτε χωρίς υπογραφή θεωρούνται έγκυρες εφόσον στέλνονται στο επίσημο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου, καταγράφονται και φυλάσσονται στο αρχείο του σχολείου ως απόδειξη της δήλωσης των γονέων. 

Η διεύθυνση του σχολείου