Η τσάντα στο σχολείο

Η δράση η τσάντα στο σχολείο συνεχίζεται και για το σχολικό έτος 2019-20 σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ακολουθούν

  2019           2020

13/9                10/1      

27/9                 24/1

11/10                7/2

25/10               21/2

8/11                 6/3

22/11               20/3

6/12                  3/3

20/12             24/4

                           8/5

                        22/5

                          5/6