ΤΗΛΕΠΙΣΚΕΨΗ

Σήμερα οι μαθητές της  ΣΤ  και  της  Ε μέσω τηλεσυνάντησης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ολυμπιονίκη κ. Χριστοδούλου. Το πρόγραμμα ήταν σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Στη σελίδα της Γραμματείας, στο δελτίο τύπου θα προβληθεί η συνάντηση.

περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Οδηγίες για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3_%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%91%CE%95_%CE%A0_%CE%95_final_27_5_2020.pdf

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%9A%CE%A5%CE%91_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CC%81%CF%80%CE%BF%CF%82%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CC%81%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%91%CE%95.pdf

Εισαγωγή μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ η εγκύκλιος για την εισαγωγή των μαθητών της (φετινής) ΣΤ΄ τάξης στα Πρότυπα – Πειραματικά Γυμνάσια  για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Η εισαγωγή των μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων την 29η  Ιουνίου. Με την εν λόγω διαδικασία οι μαθητές/-τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά.

Επαναλειτουργία σχολείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σύμφωνα με τις σημερινές (25/5/2020), ανακοινώσεις της κ. Υπουργού Παιδείας τα Δημοτικά Σχολεία ανοίγουν από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 έως και τις 26 Ιουνίου 2020.

Το Ολοήμερο Τμήμα ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ.

Συμπληρώνετε υπεύθυνη δήλωση  και  μας τη στέλνετε ΜΟΝΟ στην περίπτωση που το παιδί σας δεν προσέλθει στο σχολείο διότι, κατά την κρίση σας, έχετε στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον σας άτομο/α που νοσούν ή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (άτομα άνω των 65, με χρόνια προβλήματα υγείας κλπ).

Σε συνεδρίαση ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου θα αποφασίσει για όλες τις λεπτομέρειες επαναλειτουργίας, προφανώς σε εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ.

Εγγραφές στην Α΄ Τάξη

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές της Α΄ Τάξης για το σχολικό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως και 30 Μαΐου 2020 (και ηλεκτρονικά μαζί με τα σχετικά έντυπα-δικαιολογητικά).

Φέτος εγγράφονται οι μαθητές που έχουν γεννηθεί από 1-1-2014  έως και 31-12-2014.

Ώρα προσέλευσης 9:30 – 11:30

 

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση εγγραφής (στην αίτηση να αναγράψετε και ένα e-mail)   Έντυπο ΕΓΓΡΑΦΗΣ

2. Πιστοποιητικό γέννησης (δεν απαιτείται, θα το αναζητήσει το σχολείο)

3. Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα εμβόλια

4. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό εφορίας, συμβόλαιο ιδιοκατοίκησης ή ενοικίασης κατοικίας)

5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή   ΑΔΥΜ

6. Βεβαίωση Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο (θα σας χορηγηθεί από το νηπιαγωγείο)

7. Οι μαθητές/τριες της Α΄ μπορούν να εγγραφούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα με αίτηση των γονέων/κηδεμόνων

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα εγγράφονται μαθητές των οποίων οι γονείς είναι και οι δυο εργαζόμενοι ή άνεργοι ή ο ένας εργαζόμενος και ο άλλος άνεργος

Έντυπο – Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

 

Υπενθυμίζουμε ότι τα όρια του σχολείου μας είναι:

Ανατολικής Ρωμυλίας- Ρόδου (Αν. Ρωμυλίας έως Αθ. Διάκου όλη) – Αθανασίου Διάκου – 28ης Οκτωβρίου – 25ης Μαρτίου – Εθν. Αντιστάσεως

Εγγραφή σε Μουσικό και Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Εγκύκλιος πατώ εδώ  και  εδώ  

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς- κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα).

Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των Μουσικών Σχολείων Αττικής μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Μουσικό Σχολείο την αίτηση και τα ανωτέρω σχετικά συνημμένα.

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Εγκύκλιος πατώ εδώ  και εδώ  εδώ

Οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 4 μέχρι 29 Μαΐου κάθε έτους. Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στην επιλογή για φοίτηση σε Καλλιτεχνικό Σχολείο δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Γυμνάσιο, Πειραματικό Γυμνάσιο ή Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο).

Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των Καλλιτεχνικών Σχολείων  μαζί με την αίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους. (ηλεκτρονική ταχυδρόμηση)

Β ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2020-21

 

 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος που ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν στη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας για τους μαθητές που θα φοιτούν στις Ε΄ και ΣΤ τάξεις (σχολ. έτος 2020 – 2021).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι γονείς των μαθητών της (φετινής) Δ΄ τάξης, θα αποφασίσουν από κοινού με τα παιδιά τους για την 2η ξένη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν κατά το επόμενο σχολικό έτος (2020 – 2021) .

Τονίζεται ότι στο σχολείο θα διδαχθεί η ξένη γλώσσα η οποία θα έχει τις περισσότερες προτιμήσεις από τους μαθητές της (φετινής) Δ΄ τάξης.

Οι μαθητές της (φετινής) ΣΤ΄ διδάσκονται στο Γυμνάσιο την ίδια γλώσσα (στην περίπτωσή μας Γαλλικά). Σε περίπτωση που επιθυμούν αλλαγή της διδασκόμενης γλώσσας στο Γυμνάσιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο υποβάλλουν στον διευθυντή του σχολείου σχετική αιτιολογημένη

αίτηση έως την 8η Ιουνίου 2020 η οποία διαβιβάζεται στη Β/θμια Εκπαίδευση η οποία τελικώς αποφασίζει.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Λόγω των φετινών συνθηκών με την αναστολή λειτουργίας των σχολείων και στα πλαίσια του έγκαιρου προγραμματισμού παρακαλώ πολύ

 

  1. είτε να συμπληρώσετε τη φόρμα  για   μαθητές/τριες  της   Δ  και ΣΤ  τάξης  (θα σας αποσταλεί σχετικό μειλ)

       2.είτε απλά να μας στείλετε με mail ( σχολείο: mail@12dim-petroup.att.sch.gr) την επιλογή σας. π.χ  Ον/μο γονέα και επιθυμώ Γαλλική Γλώσσα ή επιθυμώ Γερμανική Γλώσσα για τον/τη μαθητή/τρια τάδε.

 

Οι απαντήσεις είτε με είτε χωρίς υπογραφή θεωρούνται έγκυρες εφόσον στέλνονται στο επίσημο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου, καταγράφονται και φυλάσσονται στο αρχείο του σχολείου ως απόδειξη της δήλωσης των γονέων. 

Η διεύθυνση του σχολείου

Λειτουργία Σχολείων

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας παραθέτουμε απόσπασμα της ομιλίας της Υπουργού Παιδείας που αφορά τη λειτουργία των Δημοτικών.

Περισσότερα πατήστε εδώ 

 

Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

  • Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας.
  •  Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανοίγματος την 1η Ιουνίου, μόνο αν είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η πορεία της επιδημίας βαίνει καθοδικά.
  • Αν τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία επαναλειτουργήσουν φέτος, εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης του διδακτικού έτους ως τις 30 Ιουνίου.
  • Η νέα διδακτική χρονιά θα αρχίσει πιθανότατα νωρίτερα για όλους, από την 1η Σεπτεμβρίου.

Προ της έναρξης, θα σταλούν στους Διευθυντές των σχολείων οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, σχετικά με αναγκαία μέτρα προστασίας.

 

 

«Μαθαίνουμε στο σπίτι» με την ΕΡΤ

Μπορείτε να παρακολουθείτε τα μαθήματα ανά τάξη και στο διαδίκτυο στον παρακάτω σύνδεσμο

 https://webtv.ert.gr/shows/mathainoume-sto-spiti/

 

Στην υπηρεσία της εκπαίδευσης, μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες των ημερών, μπαίνει η ΕΡΤ από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020, με τη δημιουργία ειδικής τηλεοπτικής ζώνης εξ αποστάσεως μαθημάτων.
Κάθε πρωί στις 10.00 από την ΕΡΤ2, η εκπαιδευτική τηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας επιστρέφει στη δημόσια τηλεόραση, ανανεωμένη και προσαρμοσμένη στη σύγχρονη πραγματικότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής.
Στο γνώριμο περιβάλλον μιας σχολικής αίθουσας, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων στέκονται μπροστά στην κάμερα, για να παραδώσουν στις μαθήτριες και τους μαθητές του Δημοτικού τηλε-μαθήματα, κρατώντας τα παιδιά σε… μαθησιακή εγρήγορση μέχρι να ανοίξουν ξανά τα σχολεία. Στόχος του εγχειρήματος δεν είναι – προφανώς – η υποκατάσταση της δια ζώσης διδασκαλίας, γι’ αυτό και τα μαθήματα είναι προσανατολισμένα στην επανάληψη και την εμβάθυνση της ήδη διδαχθείσας ύλης.
Τα μαθήματα των δύο πρώτων ημερών αφορούν τις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού και περιλαμβάνουν διδασκαλία Γλώσσας, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και Ιστορίας. Τις επόμενες ημέρες τα μαθήματα θα διευρυνθούν και για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, ενώ θα εμπλουτιστούν και με άλλα διδακτικά αντικείμενα.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των πρώτων ημερών του τηλεοπτικού σχολείου της ΕΡΤ2 έχει ως εξής:

Δευτέρα 30 Μαρτίου
1. Επαναληπτικό μάθημα στη Γλώσσα Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκος
2. Ιστορία Δ’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Γιώργος Δάβος

3. Φυσική Ε’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Ουρανία Γκικοπούλου

Τρίτη 31 Μαρτίου

1. Μαθηματικά, Γ’ & Δ’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Μίνα Τόδωρη

2. Μαθηματικά, Δ’ & Ε’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκος

3. Φυσική Ε’ & ΣΤ’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Κώστας Χωριανόπουλος

Σχολική Ψυχολόγος

Η Σχολική Ψυχολόγος για τις μέρες  «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» προτείνει:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

116 111 Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων

δωρεάν, Δευτέρα έως Παρασκευή: 2:00μμ-8:30μμ, Σάββατο: 9:30πμ-2:00μμ

Συμβουλευτική τηλεφωνική γραμμή αποκλειστικά για παιδιά και εφήβους. Μπορείς να μιλήσεις για οτιδήποτε σε απασχολεί.

197 Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας &   1107 Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας

6:00-22:00 / Χωρίς χρέωση

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική και ενημέρωση/πληροφόρηση σε ενήλικες, γονείς, εφήβους και παιδιά σχετικά με τη διαχείριση της νέας αυτής κρίσης

1056 Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά

Fb page: Το χαμόγελο του παιδιού– The smile of the child

δωρεάν, 24 ώρες, κάθε μέρα

Δέχεται καταγγελίες για παιδιά-θύματα κακοποίησης. Παρεμβαίνει επιτόπου αν βρίσκεσαι σε κίνδυνο. Ψυχολογική στήριξη σε παιδιά και εφήβους και συμβουλευτική σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

115 25 Γραμμή Μαζί για το Παιδί

Fb page: Ένωση «Μαζί για το παιδί»

χρέωση μιας αστικής μονάδας, Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00πμ-9:00μμ

Παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων σε παιδιά, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς.

800 1132 000 Γραμμή του Συνηγόρου του Παιδιού για παιδιά
Site: https://www.synigoros.gr/paidi/

δωρεάν, Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00πμ-4:00μμ

1018 Γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία

Site: http://suicide-help.gr/

Με αστική χρέωση, 24ωρη γραμμή για την πρόληψη της αυτοκτονίας

“11528 – ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ” Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης

Fb page: 11528- Δίπλα σου

Δευτέρα ως Παρασκευή 13:00 – 17:00, εκτός επίσημων αργιών

Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Skype & δωρεάν διά ζώσης συνεδρίες για ΛΟΑΤΚΙ άτομα, οικογένειες, γονείς, εκπαιδευτικούς.

ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900 (ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ)

Email: sos15900@isotita.gr.

24ωρη βάση, 365 µέρες το χρόνο

 Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

ΟΤΑΝ ΒΑΡΙΕΜΑΙ ΤΙ ΚΑΝΩ

Άσκηση ΤΠΕ για την ‘Α τάξη

Καλημέρα παιδιά!

Ελπίζω να είστε όλοι καλά!

Σας έχω βάλει έναν σύνδεσμο από το μουσείο της Ακρόπολης τον οποίο όταν τον πατάτε ανοίγει ένα πρόγραμμα όπου επιλέγετε πινέλα και χρώματα για να ζωγραφίσετε ένα άγαλμα:

https://www.theacropolismuseum.gr/peploforos/

Καλή διασκέδαση!

Άσκηση ΤΠΕ για τα τμήματα Γ και Δ1

Καλημέρα παιδιά!

Ελπίζω να είστε όλοι καλά!

Σας ετοίμασα μία εργασία για να την κάνετε στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Word.

Έχουμε κάνει παρόμοιες εργασίες μαζί στην τάξη.

άσκηση Δ1+Γ1

Ελπίζω να τα καταφέρετε! 🙂