Το σχολείο μας

Το σχολείο 2018

 

Το σχολείο 2018

 

Αυλή 2020

Χιονιάς-Μήδεια 2021

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:   Θράκης 107, Πετρούπολη, ΤΚ 132 31, Αθήνα

Τηλέφωνο/Fax:   210 5024001       E-mail:        mail@12dim-petroup.att.sch.gr

 

 

o αύλειος χώρος 2018

2018

 

 

 

Το 12ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 375/85, σαν 10/θέσιο για να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε από τη μεταστέγαση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης. Αρχικά στεγάστηκε στο παλαιό μισθωμένο κτήριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης, επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 10, στην Πετρούπολη.

Το συγκεκριμένο κτιριακό συγκρότημα ήταν πολύ παλιό και αποτελούνταν από 6 αίθουσες, ένα γραφείο και μια αποθήκη μικρή. Οι αίθουσες βρίσκονταν σε δύο κτήρια, που ήταν προσβάσιμα από τις οδούς Εθνικής Αντίστασης και Θράκης.

Στις 4 Ιουλίου του 1997 απαλλοτριώθηκε το οικόπεδο στο οποίο στεγάζεται μέχρι και σήμερα το σχολείο. Τα σχολικά έτη 1995-1996 και 1996-1997 το σχολείο μεταστεγάστηκε στο διδακτήριο του 10ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης

Το καλοκαίρι του 1996 κατεδαφίστηκε το παλαιό διδακτήριο και το Σεπτέμβρη του 1996 άρχισε η ανέγερση του νέου διδακτηρίου. Το σχολείο μεταστεγάστηκε στο νέο διδακτήριο στις 10 Οκτωβρίου του 1997, λειτουργώντας σε δύο βάρδιες (πρωί-απόγευμα). Από τις 2 Νοεμβρίου του 1998 μέχρι και σήμερα το σχολείο λειτουργεί σε πρωινή μόνο βάρδια.

Το Σχολείο Σήμερα

Από το σχολικό έτος 2010-2011 το σχολείο εντάχθηκε στα 800 Ολοήμερα Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Σε αυτό σήμερα φοιτούν 233 μαθητές σε 6 τάξεις, οι οποίες χωρίζονται σε 11 τμήματα.

2018-19   Το σχολείο αριθμεί 225  μαθητές  και 24 εκπαιδευτικούς. Το καλοκαίρι ανανεώθηκε με τον εξωτερικό ελαιοχρωματισμό. Το φθινόπωρο ελαιοχρωματιστήκαν οι αίθουσες του Ολοήμερου και με την ευγενή προσφορά γονέων συμπληρώθηκε – ανανεώθηκε ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Σημαντική και η συμβολή του συλλόγου γονέων στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου.

 

 

Πηγή:           http://12dim-petroup.att.sch.gr/

ανακαίνιση αύλειου χώρου 2020

 

 

 

Ανακαίνιση αύλειου χώρου 2020

 

Αφήστε μια απάντηση