Τα μικρά βιβλία

Οι μαθητές της Γ΄τάξης δημιουργήσαν τα «μικρά βιβλία» , τα δικά τους προσωπικά παραμύθια, με την καθοδήγηση της μουσικού κα Μαριλένας, η οποία εφήρμοσε την Παιδαγωγική Φρενέ 

http://mikra-vivlia.weebly.com/pialphaiotadeltaalphagammaomegagammaiotakappa942-phirhoepsilonnu941.html