Feed
Άρθρα
Σχόλια
15092014619

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Δασκάλων ΣΜΕΑΕ και Νηπιαγωγών ΣΜΕΑΕ

Στη Λιβαδειά σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 64257/21-7-2014) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Πανάγου Γεώργιο, Δ/ντή του 1ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό μέλος .
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος
 5. Ρουπάκα Ιωάννα, Δ/ντρια του Δ.Σ. Άρματος ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 10653/Φ.30/Α/11-9-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1 «Τοποθέτηση Αναπληρωτών Δασκάλων ΣΜΕΑΕ και Νηπιαγωγών ΣΜΕΑΕ » (10811 και 10812/15-9-2014)

ΘΕΜΑ 2 «Προσωρινή τοποθέτηση Εκπαιδευτικών ΠΕ 19-20 βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας» (10813 και 10814/15-9-2014)

 

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:

 1. Τις διατάξεις  του Ν.3848/2010

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝ

 2. Την αριθ. Φ. απόφ./5039/02-08-2011 Απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε.  Βοιωτίας»
 3. Την υπ. αρ.Φ.353.1/92/119323/Δ1/24-9-2010 «Διευκρινίσεις για Πλήρωση κενούμενων θέσεων στελεχών εκπαίδευσης»
 4. Την υπ. αρ.Φ.361.23/6/106758, 107572/Δ1/7-9-2010 «Διαδικασία πλήρωσης κενών- κενούμενων θέσεων Διευθυντών Σχολικών»
 5. Την υπ. αρ. Φ.361.23/7/110794, 112094/Δ1/20-9-2010 «Διευκρινίσεις για τη διαδικασία πλήρωσης κενών – κενούμενων θέσεων διευθυντών – υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, προϊσταμένων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων»
 6. Τη μη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της κενούμενης θέσης από όσους είναι στον αξιολογικό πίνακα.
 7. Τη λήξη του υπόλοιπου θητείας των προκατόχων Δ/ντών με αναπλήρωση,  από 31-8-2014, των Δημοτικών Σχολείων Κάστρου και Σκούρτων.

 

Καλεί

 

Τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν οργανικά στα Δημοτικά Σχολεία αρμοδιότητας του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας και έχουν έως 18-9-2014 τουλάχιστον οκταετή συνολική υπηρεσία,  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή με αναπλήρωση στο Δ.Σ. Κάστρου και στο Δ.Σ. Σκούρτων από 12-9-2014 και μέχρι την 12:00 μεσημβρινή ώρα της 18-9-2014.

 

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα ως εξής:

 

 1. Όσων εκπαιδευτικών υπηρετούν με οργανική θέση στο Δ.Σ. Κάστρου και στο Δ.Σ. Σκούρτων
 2. Όσων εκπαιδευτικών υπηρετούν με οργανική θέση σε Δ.Σ. του Δήμου Ορχομενού και Τανάγρας
 3. Όσων εκπαιδευτικών υπηρετούν σε Δ.Σ. αρμοδιότητας του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας.

Λόγω της πιθανότητας να μην καλυφθούν οι θέσεις των Διευθυντών με την παραπάνω διαδικασία καλούνται επιπρόσθετα :

 

Οι  εκπαιδευτικοί που υπηρετούν οργανικά στα Δημοτικά Σχολεία αρμοδιότητας του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας και έχουν έως 18-9-2014 λιγότερη από οκταετή συνολική υπηρεσία,  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή με αναπλήρωση στο Δ.Σ. Κάστρου  και στο Δ.Σ. Σκούρτων από 12-9-2014 και μέχρι την 12:00 μεσημβρινή ώρα της 18-9-2014.

 

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν μετά την ολοκλήρωση της πρώτης διαδικασίας και εφόσον αυτή αποβεί άγονη, κατά προτεραιότητα ως εξής:

 

 1. Όσων εκπαιδευτικών υπηρετούν με οργανική θέση στο Δ.Σ. Κάστρου και στο Δ.Σ. Σκούρτων
 2. Όσων εκπαιδευτικών υπηρετούν με οργανική θέση σε Δ.Σ. του Δήμου Ορχομενού και Τανάγρας
 3. Όσων εκπαιδευτικών υπηρετούν σε Δ.Σ. αρμοδιότητας του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας.

 

 

Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων είναι τα εξής:

 

- Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (εκδίδεται από τη Δ/νση Π.Ε. Βοιωτίας, κατόπιν αίτησης)

- Βιογραφικό σημείωμα

- Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης

- Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών

- Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο εκπαιδευτικός

α) δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 109 του Υ.Κ.

β) δε συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού του παρ.1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.

 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι και οι ξενόγλωσσες βεβαιώσεις πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από αρμόδιο κατά το νόμο όργανο.

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δασκάλων και Νηπιαγωγών »
(10532 και 10533/10-9-2014)

Στη Λιβαδειά σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Tετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 64257/21-7-2014) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Πανάγου Γεώργιο, Δ/ντή του 1ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό μέλος .
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος
 5. Τραμπάκουλος Ηλίας, Δ/ντής του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 10406/Φ.30/Α/9-9-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1 «Οριστική Τοποθέτηση Μεταταχθέντων Εκπαιδευτικών» (10528 και 10529/10-9-2014)

ΘΕΜΑ 2 «Βελτίωση θέσεων Δασκάλων» (10530 και 10531/10-9-2014)

ΘΕΜΑ 3ο «Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δασκάλων και Νηπιαγωγών » (10532 και 10533/10-9-2014)

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΣτη Λιβαδειά σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 64257/21-7-2014) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Πανάγου Γεώργιο, Δ/ντή του 1ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό μέλος .
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος
 5. Τραμπάκουλος Ηλίας, Δ/ντής του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 10127/Φ.30/Α/5-9-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών, όλων των ειδικοτήτων, αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας και προσωρινές τοποθετήσεις» (10312 και 10313/8-9-2014)

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 20140904

«Τοποθέτηση χαρακτηρισμένων ως λειτουργικά υπεράριθμων Δασκάλων και Νηπιαγωγών » (10103 και 10104/4-9-2014)
«Επαναπροσδιορισμός λειτουργικών κενών ΠΕ 70 και ΠΕ 60» (10105/4-9-2014)

Στη Λιβαδειά σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 64257/21-7-2014) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Πανάγου Γεώργιο, Δ/ντή του 1ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό μέλος .
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος
 5. Ρουπάκα Ιωάννα, Δ/ντρια του Δ.Σ. Άρματος, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 10044/Φ.30/Α/3-9-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1 «Τοποθέτηση χαρακτηρισμένων ως λειτουργικά υπεράριθμων Δασκάλων και Νηπιαγωγών » (10103 και 10104/4-9-2014)

ΘΕΜΑ 2«Επαναπροσδιορισμός λειτουργικών κενών ΠΕ 70 και ΠΕ 60» (10105/4-9-2014)

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΣτη Λιβαδειά σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 64257/21-7-2014) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Πανάγου Γεώργιο, Δ/ντή του 1ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό μέλος .
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 9807/Φ.30/Α/1-9-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 ΘΕΜΑ 1 «Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών» (9994 και 9995/ 3-9-2014)

ΘΕΜΑ 2 «Προσωρινή τοποθέτηση Εκπαιδευτικών ΠΕ 19-20, ΠΕ 11, ΠΕ 06, ΠΕ 05, ΠΕ 60 και ΠΕ 16 που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας» (9996 και 9997/3-9-2014)

ΘΕΜΑ 3 «Επαναπροσδιορισμός λειτουργικών κενών ΠΕ 70 και ΠΕ 60» (9998 και 9999 /3-9-2014)

ΘΕΜΑ 4 «Τροποποίηση στο χαρακτηρισμό ως λειτουργικά υπεράριθμων Δασκάλων και Νηπιαγωγών» (10045 /3-9-2014)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΣτη Λιβαδειά σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 64257/21-7-2014) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Πανάγου Γεώργιο, Δ/ντή του 1ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό μέλος .
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Μάρκου Άγγελος, εκπ/κός του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 9593/Φ.30/Α/29-8-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 ΘΕΜΑ 1 «Χαρακτηρισμός ως λειτουργικά υπεράριθμων Δασκάλων και Νηπιαγωγών και επαναπροσδιορισμός λειτουργικών κενών»

(9805 και 9806 /1-9-2014)

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΣτη Λιβαδειά σήμερα, 28 Αυγούστου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 64257/21-7-2014) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Πανάγου Γεώργιο, Δ/ντή του 1ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό μέλος .
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 9512/Φ.30/Α/26-8-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

ΘΕΜΑ 1 «Προσδιορισμός λειτουργικών υπεραριθμιών και κενών θέσεων για τις σχολικές μονάδες της  Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας»

(9564και 9565 /28-08-2014)

ΘΕΜΑ 2 «Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών» (9566 και 9567/ 28-8-2014)

ΘΕΜΑ 3 «Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου» (9568 και 9569 /28-8-2014)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Η συγγραφέας παρουσιάζει το βιβλίο της στο Δημοτικό Σχολείο Παύλου Βοιωτίας

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας καλεί τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεσή της και πρέπει να τοποθετηθούν προσωρινά σε λειτουργική θέση, όσους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς της επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας και εκείνους που θα τοποθετηθούν αφού αποσπάστηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στα γραφεία της Διεύθυνσης, από την ημέρα της Ανακοίνωσης των Αποσπάσεων από Περιοχή σε Περιοχή μέχρι και την Δευτέρα 1-09-2014 και ώρα 13:00

Για τις παραπάνω αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. καθώς και τις προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών από διάθεση αλλά και από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε., λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

 1. Η συνολική υπηρεσία που αποτιμάται αυξητικά ως ακολούθως:
 • μία (1) μονάδα για κάθε έτος υπηρεσίας από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας
 • 1,5 μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 11 έτη και άνω έως και 20 έτη
 • δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 21 έτη και άνω
 • Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
 1. η συνυπηρέτηση, από αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες
 2. η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες
 3. οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής:

Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια ανήλικων τέκνων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

 • Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
 • Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.
 • Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ- ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ- ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ  ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ  ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ ( ΘΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ) ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ  ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ ( ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ) ΕΔΩ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Οριστικοποίηση πίνακα με τις ετήσιες μεταβολές εκπαιδευτικών

Στη Λιβαδειά σήμερα, 28 Ιουλίου  2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 64257/21-7-2014) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Πανάγου Γεώργιο, Δ/ντή του 1ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό μέλος .
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 9210/Φ.30/Α/24-7-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 ΘΕΜΑ 1 «Οριστικοποίηση πίνακα με τις ετήσιες μεταβολές εκπαιδευτικών» (9232και 9233 /28-07-2014)

Παλιότερα Άρθρα »