Feed
Άρθρα
Σχόλια

σας προσκαλούμε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10.30
στην αίθουσα ΑΡΜΟΝΙΑ του Συνεδριακού Κέντρου στη Θήβα
και την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ώρα 10.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου Βοιωτίας στη Λιβαδειά στην πρώτη συνεδρίαση- συγκρότηση
του «Δικτύου φορέων της Βοιωτίας για την Ενδοσχολική Βία»
Υποσημείωση: Σε περίπτωση που κάποιος φορέας αδυνατεί να παραβρεθεί στη μία συνάντηση, μπορεί να παραβρεθεί στην άλλη.

Το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού Στερεάς Ελλάδας που ιδρύθηκε με την απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 159704/Γ7,  έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, την ταυτοποίηση, τη μελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού

Σκοποί του Δικτύου είναι να συμβάλλει:

α. στον σχεδιασμό δράσεων για την πρόληψη, την παρέμβαση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και των μορφών βίας που εμφανίζονται σε άλλους χώρους που όμως επηρεάζουν την καθημερινή σχολική ζωή

β. στην πραγματοποίηση επιμορφώσεων και υποστηρικτών δράσεων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Τοπικό Δίκτυο δηλώνουν την πρόθεση και δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε δυνατή στήριξη σε οποιαδήποτε προσπάθεια έχει ως στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.
Η δράση του Δικτύου θα καθορίζεται και θα επαναπροσδιορίζεται μετά από σχετικές ενημερώσεις και συνεργασίες μεταξύ των μελών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Η σύνθεση του Δικτύου θα επικαιροποιείται στην αρχή κάθε σχολικού έτους, ενώ τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα της αποχώρησης από το δίκτυο, όποτε το θεωρούν απαραίτητο.
Περισσότερες πληροφορίες για τη σύσταση και τις αρμοδιότητες του δικτύου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.stop-bullying.gr

γ. στην ανάπτυξη ενός κοινωνικού διαλόγου σχετικά με την ενημέρωση των χαρακτηριστικών και των τρόπων εμφάνισης του φαινομένου, της δραστηριοποίησης και συνεργασίας των τοπικών φορέων, των στρατηγικών παρέμβασης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή διαχείρισή του

δ. στην απρόσκοπτη συνεργασία του σχολείου με τους τοπικούς φορείς και στη διαρκή ανατροφοδότηση για την αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Τοπικό Δίκτυο δηλώνουν την πρόθεση και δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε δυνατή στήριξη σε οποιαδήποτε προσπάθεια έχει ως στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Η δράση του Δικτύου θα καθορίζεται και θα επαναπροσδιορίζεται μετά από σχετικές ενημερώσεις και συνεργασίες μεταξύ των μελών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η σύνθεση του Δικτύου θα επικαιροποιείται στην αρχή κάθε σχολικού έτους, ενώ τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα της αποχώρησης από το δίκτυο, όποτε το θεωρούν απαραίτητο.

Περισσότερες πληροφορίες για τη σύσταση και τις αρμοδιότητες του δικτύου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  www.stop-bullying.gr

Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται η  συμμετοχή θεσμικών, κοινωνικών και τοπικών φορέων και οργανισμών που μπορούν να συνεισφέρουν θετικά  σε θέματα πρόληψης βίας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των νέων, δικαιωμάτων του παιδιού, κοινοτικής διαμεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης.

Για το σκοπό αυτό αποτεινόμαστε προς εσάς και ζητούμε και τη δική σας συνδρομή μέσω της συμμετοχής σας, με εκπρόσωπο όπου αυτό απαιτείται, στο δίκτυο για την ενδοσχολική βία της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

Τα μέλη της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης Βοιωτίας

               Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι :

-                      Ασήμω Σκόνδρα , 2η Περιφέρεια Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης , με περιοχή ευθύνης τα σχολεία της περιοχής Λιβαδειάς.

-                      Γιώργος Γκάρτζιος , Διευθυντής Διεύθυνσης ,γενική εποπτεία.

-                      Δέσποινα Νίκα , Διευθύντρια 4ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας.              Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι:

-                     Ηλίας  Τζαμτζής , Διευθυντής Διεύθυνσης, γενική εποπτεία.

-                      Ευστράτιος Μαϊστρέλλης , Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων,

-                      Ιωάννης Ηλίας , Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ΔΔΕ Βοιωτίας.

ΠΥΣΠΕ62

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών»
«Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ 70 για παράλληλη στήριξη»

Στη Λιβαδειά σήμερα, 19 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 1.00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 64257/21-7-2014) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Καλπύρη Ιωάννη, Δ/ντή του 6ου Δ.Σ. Λ, ως Αναπληρωματικό μέλος .
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Μάρκου Άγγελος, εκπ/κό  του 2ΟΥ Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και το Δάκα Ευστάθιο, Δάσκαλο του Δ.Σ. Αγίου Δημητρίου, ως Αναπληρωτή Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 14837/Φ.30/Α/18-11-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1 «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ 2«Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ 70 για παράλληλη στήριξη»

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΣτη Λιβαδειά σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 1.00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 64257/21-7-2014) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Πανάγου Γεώργιο, Δ/ντή του 1ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό μέλος .

  ΠΥΣΠΕ ΠΡΑΞΗ 61 001

  Εισήγηση των αιρετών μελών του Συμβουλίου:
  «Διαφωνούμε πάγια με την τακτική που διαχωρίζει τους εκπαιδευτικούς, σ’ αυτούς που μπορούν να δουλεύουν μόνο στο πρωινό ή στο ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου. Κυρίαρχο όργανο είναι μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων και αυτός θα πρέπει να καθορίσει την κατανομή των εκπαιδευτικών σε τμήματα.»

 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος
 5. Ρουπάκα Ιωάννα, Δ/ντρια του Δ.Σ. Άρματος, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 14128/Φ.30/Α/10-11-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΘΕΜΑ 1 «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών» (14294 και 14295/11-11-2014)

ΘΕΜΑ 2 «Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ 70, και ΠΕ 60» (14296 και 14297/11-11-2014)

ΘΕΜΑ 3 «Τροποποίηση στην τοποθέτηση εκπαιδευτικών (μετά από μερική ή ολική Διάθεσή τους από τη Δ/νσης Β/θμιας Βοιωτίας)» (14298 και 14299 /11-11-2014)

ΘΕΜΑ 4 «Διάθεση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για συμπλήρωση ωραρίου) (14300 και 14301/ 11-11-2014)

ΘΕΜΑ 5«Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου» (14302 και 14303 /11-11-2014)

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ένα από τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας είναι ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι παρόντες και παρακολουθούν κάθε διαδικασία του, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια στη λειτουργία του και καταργώντας στην πράξη κάθε διαμεσολάβηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  2014  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ :  ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  2014  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ :   ΑΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  2014  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:  ΚΥΣΠΕ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΥΣΠΕ 2014  - ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

1.      ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Π.Α.Μ.Ε.
2.      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
3.      ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

4.      ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΠΡΑΞΗ 60 /29-10-2014

ΘΕΜΑ 1 «Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ 70, ΠΕ 71, ΠΕ 70.50, ΠΕ 60, ΠΕ 60.50, ΠΕ 06, ΠΕ 08» (13454 και 13455/29-10-2014)
ΘΕΜΑ 2«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών» (13456 και 13457/29-10-2014)
ΘΕΜΑ 3«Διάθεση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για συμπλήρωση ωραρίου» (13458 και 13459/ 29-10-2014)
ΘΕΜΑ 4«Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου» (13460 και 13461 /29-10-2014)

Στη Λιβαδειά σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 1.00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 64257/21-7-2014) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Πανάγου Γεώργιο, Δ/ντή του 1ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό μέλος .
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος
 5. Τραμπάκουλος Ηλίας, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 13348/Φ.30/Α/27-10-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1 «Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ 70, ΠΕ 71, ΠΕ 70.50, ΠΕ 60, ΠΕ 60.50, ΠΕ 06, ΠΕ 08» (13454 και 13455/29-10-2014)

ΘΕΜΑ 2«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών» (13456 και 13457/29-10-2014)

ΘΕΜΑ 3«Διάθεση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για συμπλήρωση ωραρίου» (13458 και 13459/ 29-10-2014)

ΘΕΜΑ 4«Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου» (13460 και 13461 /29-10-2014)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΘΕΜΑ 1ο «Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ 70, ΠΕ 60» (12646 και 12647/14-10-2014)
ΘΕΜΑ 2ο «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών» (12648 και 12649/14-10-2014)
ΘΕΜΑ 3ο «Διάθεση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για συμπλήρωση ωραρίου» (12650 και 12651/ 14-10-2014)
ΘΕΜΑ 4ο «Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου» (12652 και 12653 /14-10-2014)
ΘΕΜΑ 5ο «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών (μετά από μερική ή ολική Διάθεσή τους από τη Δ/νσης Β/θμιας Βοιωτίας)» (12654 και 12655 /14-10-2014)
ΘΕΜΑ 6ο «Προσωρινή τοποθέτηση μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ 11, ΠΕ 06,
ΠΕ 05 και ΠΕ 70» (12656 και 12657/14-10-2014)

Στη Λιβαδειά σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 64257/21-7-2014) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Πανάγου Γεώργιο, Δ/ντή του 1ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό μέλος .
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος
 5. Τραμπάκουλος Ηλίας, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 12511/Φ.30/Α/13-10-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1ο «Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ 70, ΠΕ 60» (12646 και 12647/14-10-2014)

 

ΘΕΜΑ 2ο «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών» (12648 και 12649/14-10-2014)

 

ΘΕΜΑ 3ο «Διάθεση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για συμπλήρωση ωραρίου» (12650 και 12651/ 14-10-2014)

 

ΘΕΜΑ 4ο «Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου» (12652 και 12653 /14-10-2014)

 

ΘΕΜΑ 5ο «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών (μετά από μερική ή ολική Διάθεσή τους από τη Δ/νσης Β/θμιας Βοιωτίας)» (12654 και 12655 /14-10-2014)

 

ΘΕΜΑ 6ο «Προσωρινή τοποθέτηση μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ 11, ΠΕ 06,

 ΠΕ 05 και ΠΕ 70» (12656 και 12657/14-10-2014)

ΠΡΑΞΗ 58/ 6-10-2014

ΘΕΜΑ 1«Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ 06, ΠΕ 08, ΠΕ 32 ΚΑΙ ΠΕ 16.01» (12156 και 12157/6-10-2014)
ΘΕΜΑ 2 «Προσδιορισμός λειτουργικών υπεραριθμιών στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας» (112158 και 12159 /6-10-2014)
ΘΕΜΑ 3 «Χαρακτηρισμός Δασκάλων ως λειτουργικά υπεράριθμων» (12160 και 12161/6-10-2014)
ΘΕΜΑ 4 «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών» (12162 και 12163/6-10-2014)
ΘΕΜΑ 5 «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών (μετά από μερική ή ολική Διάθεσή τους από τη Δ/νσης Β/θμιας Βοιωτίας)» (12164 και 12165 /6-10-2014)
ΘΕΜΑ 6 «Διάθεση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για συμπλήρωση ωραρίου» (12166 και 12167/ 6-10-2014)
ΘΕΜΑ 7«Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου» (12168 και 12169 /6-10-2014)
ΘΕΜΑ 8 «Διάθεση εκπαιδευτικού ΠΕ 70 εντός των ορίων της Δ/νσης ΠΕ Βοιωτίας» (12170 και 12171/6-10-2014)
ΘΕΜΑ 9 «Ορισμός Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων»(12172 και 12173/6-10-2014)
ΘΕΜΑ 10 «Ορισμός Προϊσταμένων Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων»(12174 και 12175/6-10-2014)
ΘΕΜΑ 11ο «Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς για κατ’ οίκον διδασκαλία»(12176 και 12177/06-10-2014)

Στη Λιβαδειά σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 02.00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 64257/21-7-2014) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Πανάγου Γεώργιο, Δ/ντή του 1ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό μέλος .
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 12017/Φ.30/Α/3-10-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

ΘΕΜΑ 1«Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ 06, ΠΕ 08, ΠΕ 32  ΚΑΙ ΠΕ 16.01» (12156 και 12157/6-10-2014) 

ΘΕΜΑ 2 «Προσδιορισμός λειτουργικών υπεραριθμιών στις σχολικές μονάδες της  Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας» (112158 και 12159 /6-10-2014)

ΘΕΜΑ 3 «Χαρακτηρισμός Δασκάλων ως λειτουργικά υπεράριθμων» (12160 και 12161/6-10-2014)

ΘΕΜΑ 4 «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών» (12162 και 12163/6-10-2014)

ΘΕΜΑ 5 «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών (μετά από μερική ή ολική Διάθεσή τους από τη Δ/νσης Β/θμιας  Βοιωτίας)»            (12164 και 12165 /6-10-2014)

ΘΕΜΑ 6 «Διάθεση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για συμπλήρωση ωραρίου» (12166 και 12167/ 6-10-2014)

ΘΕΜΑ 7 «Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου» (12168 και 12169 /6-10-2014)

ΘΕΜΑ 8 «Διάθεση εκπαιδευτικού ΠΕ 70 εντός των ορίων της Δ/νσης ΠΕ Βοιωτίας» (12170 και 12171/6-10-2014)

ΘΕΜΑ 9 «Ορισμός Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων»(12172 και 12173/6-10-2014)

ΘΕΜΑ 10 «Ορισμός Προϊσταμένων Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων»(12174 και 12175/6-10-2014)

ΘΕΜΑ 11 «Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς για κατ’ οίκον διδασκαλία»(12176 και 12177/06-10-2014)

Στη Λιβαδειά σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 64257/21-7-2014) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Πανάγου Γεώργιο, Δ/ντή του 1ου Δ.Σ. Θήβας, ως Αντιπρόεδρο.
 2. Γιαννιό Μιχαήλ, Δ/ντή του 8ου Δ.Σ. Λιβαδειάς και Αναπληρωτή Δ/ντή της Δ/νσης ΠΕ Βοιωτίας ως  αναπληρωτή του Γκάρτζιου Γεωργίου.
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντής του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 11328/Φ.30/Α/23-9-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1 «Βελτίωση θέσεων Δασκάλων- Νηπιαγωγών» (11439 και 11440/24-9-2014)

ΘΕΜΑ 2 «Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ 70 ΚΑΙ ΠΕ 60» (11441 και 11442/24-9-2014)

ΘΕΜΑ 3 «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το συμφέρον της Υπηρεσίας» (11443 και 11444/24-9-2014)

ΘΕΜΑ 4 «Χαρακτηρισμός Νηπιαγωγών ως λειτουργικά υπεράριθμων» (11445 και 11446/24-9-2014)

ΘΕΜΑ 5 «Τοποθέτηση Νηπιαγωγού χαρακτηρισμένης λειτουργικά υπεράριθμης» (11447 και 11448/24-9-2014)

ΘΕΜΑ 6 «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών (μετά από Διάθεσή τους από τη Δ/νσης Β/θμιας Βοιωτίας ή απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ» (11449 και 11450 /24-09-2014)

ΘΕΜΑ 7 «Τροποποίηση στην τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ 16 » (11451 και 11452/24-9-2014)

ΘΕΜΑ 8 «Διάθεση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για συμπλήρωση ωραρίου» (11453 και 11454/ 24-9-2014)

 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ 56 /19-9-2014

ΘΕΜΑ 1 «Βελτίωση θέσεων Δασκάλων- Νηπιαγωγών» (11196 και 11197/19-9-2014)
ΘΕΜΑ 2«Προσδιορισμός λειτουργικών υπεραριθμιών στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας» (11198 και 11199 /19-9-2014)
ΘΕΜΑ 3«Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ 06, ΠΕ 08, ΠΕ 11, ΠΕ 16, ΠΕ 19-20, ΠΕ 32 και 18. 41, ΠΕ 60.50 » (11200 και 11201/19-9-2014)
ΘΕΜΑ 4 «Τοποθέτηση Αναπληρωτών Διευθυντών στα Δ.Σ. Κάστρου και Σκούρτων» (11202 και 11203/19-9-2014)

Στη Λιβαδειά σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 64257/21-7-2014) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Καλπύρη Ιωάννη, Δ/ντή του 6ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως  Αναπληρωματικό μέλος .
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντής του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 11033/Φ.30/Α/18-9-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1 «Βελτίωση θέσεων Δασκάλων- Νηπιαγωγών» (11196 και 11197/19-9-2014)

ΘΕΜΑ 2«Προσδιορισμός λειτουργικών υπεραριθμιών στις σχολικές μονάδες της  Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας» (11198 και 11199 /19-9-2014)

ΘΕΜΑ 3«Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ 06, ΠΕ 08, ΠΕ 11, ΠΕ 16, ΠΕ 19-20, ΠΕ 32 και 18. 41, ΠΕ 60.50 » (11200 και 11201/19-9-2014)

ΘΕΜΑ 4 «Τοποθέτηση Αναπληρωτών Διευθυντών στα Δ.Σ. Κάστρου και Σκούρτων» (11202 και 11203/19-9-2014)

 

 

 

15092014619

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Δασκάλων ΣΜΕΑΕ και Νηπιαγωγών ΣΜΕΑΕ

Στη Λιβαδειά σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 64257/21-7-2014) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Πανάγου Γεώργιο, Δ/ντή του 1ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό μέλος .
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος
 5. Ρουπάκα Ιωάννα, Δ/ντρια του Δ.Σ. Άρματος ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 10653/Φ.30/Α/11-9-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1 «Τοποθέτηση Αναπληρωτών Δασκάλων ΣΜΕΑΕ και Νηπιαγωγών ΣΜΕΑΕ » (10811 και 10812/15-9-2014)

ΘΕΜΑ 2 «Προσωρινή τοποθέτηση Εκπαιδευτικών ΠΕ 19-20 βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας» (10813 και 10814/15-9-2014)

 

 

Παλιότερα Άρθρα »