Άρθρα σχετικά με 'Λέξεις' Κατηγορία

Η λέξη της εβδομαδος: Δάνειο

Ουσιαστικό ουδετέρου γένους. Δάνειο είναι το χρηματικό ποσό που δίνεται σε κάποιον με την υποχρέωση να το επιστρέψει μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα, είτε καταβάλλοντας –συνήθως– τον αντίστοιχο τόκο (έντοκο δάνειο) είτε όχι (άτοκο δάνειο). Το πρόσωπο που προσφέρει τα χρήματα αποκαλείται δανειστής ή δανειοδότης, ενώ αυτός που τα λαμβάνει οφειλέτης ή δανειολήπτης. Η συμφωνία […]

8 Μαρτίου 2010στις10:00 - Comments