Η Κινητή Μονάδα της Βιβλιοθήκης μας ολοκλήρωσε τον 1ο κύκλο επισκέψεων για το σχολικό έτος 2007-2008, στα σχολεία της περιοχής ευθύνης της (Ν. Βοιωτίας, Στερεοελλαδική Εύβοια, Β. Αττική, Επαρχία Παρνασσίδας Ν. Φωκίδας), δανείζοντας βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό κλπ., συμβάλλοντας ουσιαστικά στο έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Δείγμα της δραστηριότητας αυτής αποτελούν τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία:

Κατανομή χρεώσεων μελών
Κατανομή χρεώσεων τίτλων επιλεγμένων κατηγοριών