Άρθρα σχετικά με Σεπτέμβριος 2008

Κρατήστε τα καλά για τα παιδιά

ΟΧΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ, ΝΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ TV «Να μην υπάρχει τηλεόραση και ηλεκτρονικός υπολογιστής στα δωμάτια των παιδιών σας, να μη φοβάστε να θέτετε όρους και περιορισμούς, να δίνετε προσοχή στα προγράμματα που μεταδίδει η τηλεόραση τη στιγμή που παρακολουθούν τα παιδιά σας και, τέλος, να τα ενθαρρύνετε να αναπτύσσουν την κρίση τους». Είναι οι […]

29 Σεπτεμβρίου 2008στις12:00 - Comments