Η συντριβή των συναισθημάτων οδηγεί στην παράνοια. Η καχυποψία καταλύει ακόμα και τους άρρηκτους δεσμούς αίματος. Η τραγωδία σε κρεσέντο. Τίποτα δεν ελέγχεται και όλα είναι υπό έλεγχο.
Όλο το βιβλίο αποπνέει “τη μυρωδιά του σώματος που αισθάνεται το φόβο”.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΕΧΑ