Άρθρα σχετικά με Νοέμβριος 2008

Τι είναι ψηφιακό βιβλίο;

Στη Γαλλία συντάχθηκε ένας φάκελος από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, ο οποίος παραδόθηκε στον υπουργό Πολιτισμού για να μελετήσει το θέμα του ψηφιακού βιβλίου και δίνονται κάποιες διευκρινίσεις σε ενδιαφερόμενους, όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα «Λε Μοντ»: Δεν πρόκειται για μια απλή διεύρυνση του τυπωμένου βιβλίου. Το ψηφιακό βιβλίο είναι ένα πολύμορφο βιβλίο. Διαφέρει ανάλογα με το […]

30 Νοεμβρίου 2008στις09:20 - Comments