Πλαίσιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας για την ανάπτυξη και διάθεση από το ΕΚΤ προς τη Βιβλιοθήκη τεχνολογικών υποδομών, εργαλείων και συστημάτων τα οποία ενδεικτικά και μη αποκλειστικά περιλαμβάνουν:

  1. Ψηφιακά αποθετήρια για τη διαδικτυακή διάθεση και μακροχρόνια διατήρηση του ψηφιακού/ψηφιοποιημένου περιεχομένου της βιβλιοθήκης βάσει διεθνών προτύπων διαλειτουργικότητας. 
  2.  Συλλογικούς καταλόγους νέας γενιάς, με δυνατότητες επισημείωσης από τους βιβλιοθηκονόμους και χρήστες και προηγμένες δυνατότητες παρουσίασης.
  3. Τη νέα έκδοση του συστήματος αυτοματισμού ΑΒΕΚΤ η οποία επανασχεδιάζεται χρησιμοποιώντας ως βάση προηγμένο Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) openABEKT.
  4. Προηγμένες λειτουργίες εξατομίκευσης και συσσώρευσης περιεχομένου των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών.
  5. Συστήματα διαχείρισης και διάθεσης ανοικτών βιβλιογραφικών δεδομένων.
  1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ