Άρθρα σχετικά με Ιούλιος 2011

Πλαίσιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας για την ανάπτυξη και διάθεση από το ΕΚΤ προς τη Βιβλιοθήκη τεχνολογικών υποδομών, εργαλείων και συστημάτων τα οποία ενδεικτικά και μη αποκλειστικά περιλαμβάνουν: Ψηφιακά αποθετήρια για τη διαδικτυακή διάθεση και μακροχρόνια διατήρηση του ψηφιακού/ψηφιοποιημένου περιεχομένου της βιβλιοθήκης βάσει διεθνών προτύπων διαλειτουργικότητας.  […]

15 Ιουλίου 2011στις14:26 - Comments