Άρθρα σχετικά με Οκτώβριος 2013

Παροχή Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link τώρα και στους χρήστες της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς!

Πρόσβαση σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων του HEAL-Link τώρα στη διάθεση των χρηστών της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς μέσω της Υπηρεσίας Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link ! Η Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link αναπτύχθηκε για να εξυπηρετήσει Βιβλιοθήκες και Χρήστες Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων που δεν αποτελούν […]

27 Οκτωβρίου 2013στις16:04 - Comments