Μέσα από βίντεο θα μάθουμε για τους κανονισμούς και τις τεχνικές του μπάσκετ . Επίσης θα καταλάβουμε και τον τρόπο παιχνιδιού αυτής της αθλοπαιδιάς.

https://eclass.sch.gr/courses/9520155160/