Εργασίες για το σπίτι 13/5

Γλώσσα:
Από το βιβλίο της Γραμματικής σελ. 45, αντιγράφω x1 τους 5 κανόνες συλλαβισμού στο Τετράδιο Αντιγραφής. Φύλλο εργασίας.

Μαθηματικά:
Τετράδιο εργασιών: 1ο και 2ο πρόβλημα σελ. 18.

Έχει μοιραστεί νέο πρόγραμμα μαθημάτων μιας και την Ιστορία την ολοκληρώσαμε 🙂

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση