Εργασίες για το σπίτι 14/5

Γλώσσα:
Μαθαίνω πολύ καλά τον σχηματισμό των καταλήξεων όπως τα σημειώσαμε στο τετράδιο. Αν σας λείπει κάτι ή κάτι δεν το γράψατε καλά, μπορείτε να δείτε τη θεωρία εδώ. Ορθογραφία θα έχουμε ρήματα για να γράψουμε τις καταλήξεις. Φύλλο εργασίας

Γεωγραφία:
Διαβάζω το κεφάλαιο 22 για την χλωρίδα και την πανίδα της Ελλάδας. Μαθαίνω το γεωγραφικό γλωσσάριο σελ. 77. Σε κάθε παιδί έχει ανατεθεί να βρει πληροφορίες για διάφορα ζώα της Ελλάδας. Τα φτιάχνουμε όπως τα ποτάμια και της λίμνες, σε ένα αρχείο word μαζί με μια φωτογραφία. Μπορείτε να μου τα στείλετε να τα εκτυπώσω εγώ αν δεν έχετε εκτυπωτή.

________________
Ενημέρωση: Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για το ολοήμερο για την επόμενη σχολική χρονιά. Στο viber του σχολείου υπάρχει η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση