ΠΡΟΦΙΛ

 

Η Βολίκα Σταματία είναι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ70, Διδάκτωρ στο ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος “Παιδικό βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό”. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι ο Εκπαιδευτικός και ο Μαθησιακός σχεδιασμός, τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), η τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση, η υπολογιστική σκέψη, τα μαθηματικά μονοπάτια και η εκπαίδευση εκπαιδευτικών.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση