Εργασίες για το σπίτι 20/1

Γλώσσα:
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 28, αντιγραφή x3 και ορθογραφία τις λέξεις της άσκησης 9, σελ. 31. Άσκηση 10, σελ. 31, λεξιλόγιο σελ. 32.

Μελέτη:
Διαβάζω και μαθαίνω με δικά μου λόγια το Αξίζει να διαβάσουμε σελ. 52.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση