Εργασίες για το σπίτι 19/1

Γλώσσα:
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 27, αντιγραφή x2 το πορτοκαλί πλαίσιο σελ. 30 (“Ο δικός μου…. σας, τους).” Ορθογραφία το πορτοκαλί πλαίσιο σελ. 30 (“Οι λέξεις αυτές… κτητικές αντωνυμίες.”). Μαθαίνω πολύ καλά τις κτητικές αντωνυμίες.
Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 1 σελ. 69.

Υπενθύμιση: Διαγώνισμα στην Ιστορία στις ενότητες για τους Αργοναύτες σελ. 49-56.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση