Εργασίες για το σπίτι 21/1

Γλώσσα:
Τετράδιο εργασιών: Ανάγνωση και αντιγραφή x1 το πράσινο πλαίσιο σελ. 70. Άσκηση 4 σελ. 70 στο τετράδιο γραπτού λόγου. Ορθογραφία άσκηση 3.

Μαθηματικά:
Τετράδιο εργασιών: Ασκήσεις 1, 2, 3, 4 σελ. 32-33.

Θρησκευτικά:
Διαβάζω ξανά μόνος/η μου τα κείμενα σελ. 70-72.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση