Εργασίες για το σπίτι 18/1

Γλώσσα: 
Τετράδιο εργασιών: Αντιγραφή x3 και ορθογραφία το πορτοκαλί πλαίσιο σελ. 68 (“Τα χαϊκού… εικόνα.”). Ανάγνωση όλο το πορτοκαλί πλαίσιο σελ. 68. Άσκηση 2 σελ. 68.

Μαθηματικά:
Τετράδιο εργασιών: Ασκήσεις 1, 2, 3, 4 σελ. 28-29.

Μελέτη:
Διαβάζω και μαθαίνω με δικά μου λόγια το Αξίζει να διαβάσουμε σελ. 50.
Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 1β) σελ. 16.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση