Επιμόρφωση στο Πανεπιστήμιο της Λυέγης

Eco-Schools Wallonie Greener

Οι εκπαιδευτικοί Πηττού Ζωή και Κολομόνδου Φιλίτσα επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο της Λυέγης στα πλαίσια του προγράμματος Greener Green και επιμορφώθηκαν σε θέματα μετασχηματισμού του σχολείου σε πράσινο αειφόρο σχολείο. Επισκέφθηκαν επίσης ένα Πράσινο σχολείο στην Λυέγη.

εικόνα Viber 2023 05 31 10 32 41 326