Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο

Οι δηλώσεις για το Ολοήμερο μπορούν να κατατεθούν  στη διεύθυνση του σχολείου μέχρι τις 17/5/2021 για το σχολικό έτος 2021-2022. Δεν υπάρχουν προυποθέσεις για να εγγραφεί ένας μαθητής / μαθήτρια στο Ολοήμερο.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ. OLOHMEROY (1)

Αίτηση Εγγραφής για την Α΄ Δημοτικού

ΑΙΤΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΣΤΗΝ-Α-ΤΑΞΗ (1)

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

Ημερομηνίες  εγγραφής στην Α΄τάξη :από 1/3/2021 έως 31/3/2021

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ.

 » (συνέχεια…)