Το σχολείο μας

To  9/θεσιο Δημοτικό Σχολείο ιδρύθηκε το 1930 ως μονοθέσιο. Σήμερα, στο σχολείο φιλοξενούνται 9 τάξεις, τμήμα ένταξης, ολοήμερο σχολείο, εργαστήριο πληροφορικής, βιβλιοθήκη, γήπεδο 5×5 κ.ά.

Σήμερα το σχολείο φιλοξενεί 144 μαθητές και είναι επανδρωμένο με αξιόλογο διδακτικό προσωπικό.

Εικόνα1