Επικοινωνία

MAIL

Σ. Ελευθεριάδη, Βαρειά
Τ.Κ. 81132
Τηλ: 2251025334
email: mail (at) dim-vareias.les.sch.gr