Εγγραφές μαθητών Α΄ δημοτικού για το σχολικό έτος 2024-2025

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1/3/2024 έως 20/3/2024

Οι γονείς μπορούν να προσέρχονται από τις 9:οο έως τις 13:00 καθημερινά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  • Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
  • Το

     » (συνέχεια…)