Επίσκεψη στη Γυρόνα της Ισπανίας

Οι εκπαιδευτικοί Στεφάνου Ευστράτιος και Σανιδά Μαριάννα ταξίδεψαν στη Γυρόνα της Ισπανίας για να συμμετάσχουν σε σύσκεψη για την πραγματοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Greener Green. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το σχολείο μας, το Ευρωπαϊκό σχολείο της Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο της Λυέγης, το  Ινστιντούτο Καινοτομίας από την Ισπανία και η Ένωση Γονέων από το Λουξεμβούργο.

Επιμόρφωση στο Πανεπιστήμιο της Λυέγης

Eco-Schools Wallonie Greener

Οι εκπαιδευτικοί Πηττού Ζωή και Κολομόνδου Φιλίτσα επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο της Λυέγης στα πλαίσια του προγράμματος Greener Green και επιμορφώθηκαν σε θέματα μετασχηματισμού του σχολείου σε πράσινο αειφόρο σχολείο. Επισκέφθηκαν επίσης ένα Πράσινο σχολείο στην Λυέγη.

εικόνα Viber 2023 05 31 10

<p srcset= » (συνέχεια…)

Συνάντηση στο Sirollo της Ιταλίας

Οι εκπαιδευτικοί Τσάγκου Γεωργία και Πάντα Ιωάννα επισκέφθηκαν το Σορόλλο της Ιταλίας και συγκεκριμένα το Δημοτικό σχολείο της Numana στα πλαίσια του προγράμματος My Blue Home. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από την Ιταλία και την Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και δυο εταιρείες από την Πορτογαλία που ειδικεύονται στα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και τα ψηφιακά μουσεία.

Συνάντηση στο Lewarden

Οι εκπαιδευτικοί Τσάγκου Γεωργία και Χατζέλλης Αντώνιος επισκέφθηκαν το σχολείο IKC Alexia στο Lewarden της Ολλανδίας στα πλαίσια του προγράμματος Bingo Green. Οι  εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στους χώρους του σχολείου και συμμετείχαν σε σύσκεψη για τους στόχους και τις δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος.