Επίσκεψη στη Γυρόνα της Ισπανίας

Οι εκπαιδευτικοί Στεφάνου Ευστράτιος και Σανιδά Μαριάννα ταξίδεψαν στη Γυρόνα της Ισπανίας για να συμμετάσχουν σε σύσκεψη για την πραγματοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Greener Green. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το σχολείο μας, το Ευρωπαϊκό σχολείο της Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο της Λυέγης, το  Ινστιντούτο Καινοτομίας από την Ισπανία και η Ένωση Γονέων από το Λουξεμβούργο.