Η αρχική συνάντηση της κινηματογραφικής ομάδας για το σχ.έτος 2021-22

melies2Στην αρχή μάθαμε για το μετείκασμα και πώς με αυτή τη λειτουργία του ματιού μπορούμε να βλέπουμε ταινίες. Μιλήσαμε για τα πλάνα που βρίσκονται μέσα σε μια σκηνή. Για να δείξουμε το συναίσθημα κάποιου κάνουμε κοντινό πλάνο. Αν θέλουμε να βάλουμε ένα εφέ το οποίο δεν υπάρχει στο πλάνο θα χρησιμοποιήσουμε μια πράσινη οθόνη. Επειδή η πράσινη οθόνη μπορεί να κουράζει αρκετά τα μάτια μας στο μοντάζ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μπλε οθόνη η οποία μπορεί να είναι πιο ευχάριστη (για τους περισσότερους ανθρώπους).

Επίσης, είδαμε ένα μέρος από μια παλιά βουβή ταινία  “A trip to the moon” (“Ένα ταξίδι στο φεγγάρι”). Παρατηρήσαμε  πού βρισκόταν η κάμερα και μιλήσαμε για τα εφέ που έχει αυτή η ταινία.

Δήμητρα