Αβδελά 36, 55131 Θεσσαλονίκη

Τριπόδων 23, Πλάκα, 10558, Αθήνα
Τηλ.:2103250341,  6937219160
info@ekedisy.gr