Μαθήματα ημέρας 18/1/24

γλώσσα: κάναμε τις σελ. 54-56 από ΒΜ και έχουμε για το σπίτι την ασκ. 4 σελ 56 (να γίνει στο τετράδιο της γλώσσα) και 1 άσκηση στο τετράδιο της γλώσσας

viber image 2024 01 18 11 28 22 483

μαθηματικά: κάναμε το κεφ. 26 (μόνο αυτά που φαίνονται στις φωτογραφίες) και έχουμε μία άσκηση στο τετράδιο

viber image 2024 01 18 11 28 22 314 viber image 2024 01 18 11 28 21 541 viber image 2024 01 18 11 28 22 394 viber image 2024 01 18 11 28 21 471

φυσική: τελειώσαμε το κεφ. 3 στον ηλεκτρομαγνητισμό και το έχουμε για διάβασμα, στις παρακάτω φωτογραφίες είναι όλο το μάθημα

viber image 2024 01 18 11 28 16 628 viber image 2024 01 18 11 28 17 713 viber image 2024 01 18 11 28 17 793 viber image 2024 01 18 11 28 18 774 viber image 2024 01 18 11 28 19 928 viber image 2024 01 18 11 28 20 616 viber image 2024 01 18 11 28 20 683 viber image 2024 01 18 11 28 21 248 viber image 2024 01 18 11 28 21 420

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη “Κοραή”

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου θα πραγματοποηθεί η παρακάτω εκπαιδευτική επίσκεψη! Το πρωί θα έρθουν κανονικά, θα σχολάσουν κανονικά και το ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά. Παρακαλώ πολύ αύριο να φέρουν οι μαθητές τις δηλώσεις!

korah2

Ενημέρωση για το επαναληπτικό τεστ μαθηματικών στα κλάσματα

Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου θα έχουμε αντί για ιστορία μαθηματικά και θα γράψουμε επαναληπτικό τεστ στα κεφάλαια 19-24, είναι τα κεφάλαια που έχουν τα κλάσματα! Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου θα κάνουμε ιστορία αντί για μαθηματικά. Η αλλαγή αυτή είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για την επόμενη εβδομαδα!