Παραγωγή γραπτού λόγου

Αγαπητοί μας μαθητές επειδή ασχολούμαστε το τελευταίο διάστημα με την παραγωγή γραπτού λόγου (εκθέσεις), αφιερώστε λίγο από τον χρόνο σας για να παρακολουθήσετε τα παρακάτω βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση:

Περιγραφικός λόγος

Αφηγηματικός λόγος