ΦΥΣΙΚΗ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Μπορείς να κάνεις τα παρακάτω κουίζ, πατώντας στις εικόνες (μερικές ερωτήσεις είναι απο τα μαθήματα που δεν έχουμε στην ύλη μας, μπορείς να τις προσπεράσεις):

κουιζ1      κοιιζ2