Monthly Archives: June 2012

Qt Greece

Με σκοπό τη βοήθεια των Ελλήνων χρηστών του Qt στη μητρική μας γλώσσα, ίδρυσα πριν από περίπου ένα έτος το group Qt Greece στα πλαίσια του Qt Developer Network. Όσοι έχουν ενδιαφέρον στον προγραμματισμό σε C++/Qt ή σε QML, καθώς … Continue reading

Posted in Qt framework, Ανάπτυξη λογισμικού, Ελεύθερο λογισμικό | Leave a comment