Συγκεντρωτική λίστα σύγχρονων μαθημάτων τηλεκπαίδευσης στα μαθήματά μου στο ΓΕ.Λ. Κάτω Μηλιάς από 23/3/2020 μέχρι 8/5/2020

Από τις 23/3/2020 μέχρι και τις 8/5/2020 πραγματοποίησα τα παρακάτω σύχρονα μαθήματα τηλεκπαίδευσης στα πλαίσια των μαθημάτων που διδάσκω στο Γενικό Λύκειο Κάτω Μηλιάς:

Για το μάθημα Πληροφορική της Γ’ τάξης του ΓΕ.Λ. Κάτω Μηλιάς:

 • Δευτέρα  23/3/2020: Επανάληψη στοίβας και ουράς Ι.
 • Τρίτη 24/3/2020: Επανάληψη στοίβας και ουράς ΙΙ.
 • Πέμπτη 26/3/2020: Επίλυση και συζήτηση των θεμάτων Α1, Α3, Α4, Α5α των πανελλαδικών εξετάσεων του 2015.
 • Δευτέρα 30/3/2020: Επίλυση και συζήτηση των θεμάτων Α5β, Β1, Β2, Γ (μέχρι Γ1γ) των πανελλαδικών εξετάσεων του 2015.
 • Τετάρτη 1/4/2020: Ολοκλήρωση επίλυσης και συζήτηση του θέματος Γ των πανελλαδικών εξετάσεων του 2015 και επίλυση αποριών σε άλλες ασκήσεις.
 • Παρασκευή 3/4/2020: Eπίλυση και συζήτηση του θέματος Δ των πανελλαδικών εξετάσεων του 2015 και επίλυση αποριών σε άλλες ασκήσεις.
 • Δευτέρα 6/4/2020: Αναζήτηση σε μονοδιάστατο πίνακα και επίλυση αποριών σε άλλες ασκήσεις.
 • Τετάρτη 8/4/2020: Ταξινόμηση μονοδιάστατου πίνακα και αναζήτηση σε ταξινομημένο μονοδιάστατο πίνακα.
 • Παρασκευή 10/4/2020: παράλληλοι πίνακες και άλλα προχωρημένα θέματα πινάκων.
 • Δευτέρα 27/4/2020: υποπρογράμματα (διαδικασίες και συναρτήσεις).
 • Τετάρτη 29/4/2020: προχωρημένες ασκήσεις στα υποπρογράμματα.
 • Δευτέρα 4/5/2020: επιπλέον ασκήσεις στα υποπρογράμματα.
 • Τετάρτη 6/5/2020: προχωρημένες ασκήσεις με υποπρογράμματα και παράλληλους πίνακες.

Για το μάθημα Άλγεβρα της Β’ τάξης (τμήματα Β1 και Β2) του ΓΕ.Λ. Κάτω Μηλιάς:

 • Τρίτη 31/3/2020 (Β1) : Γραμμικά συστήματα 2×2.
 • Τετάρτη 1/4/2020 (Β2): Γραμμικά συστήματα 2×2.
 • Τρίτη 7/4/2020 (Β1): Μονοτονία – ακρότατα – συμμετρίες συνάρτησης.
 • Τετάρτη 8/4/2020 (Β2): Μονοτονία – ακρότατα – συμμετρίες συνάρτησης.
 • Τετάρτη 29/4/2020 (Β1 και Β2): Προχωρημένες ασκήσεις με ακρότατα – συμμετρίες συνάρτησης.
 • Τετάρτη 6/5/2020 (Β1 και Β2): Τριγωνομετρία (ενότητες 3.1 και 3.2).

Για το μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Β’ τάξης (τμήματα Β1 και Β2) του ΓΕ.Λ. Κάτω Μηλιάς:

 • Τετάρτη 29/4/2020:  ανάπτυξη αλγόριθμων με χρήση της Ψευδογλώσσας Ι.
 • Τετάρτη 6/5/2020:  ανάπτυξη αλγόριθμων με χρήση της Ψευδογλώσσας ΙΙ.

Για το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής της Α’ τάξης (τμήματα Α1 και Α2) του ΓΕ.Λ. Κάτω Μηλιάς:

 • Παρασκευή 8/5/2020:  ανάπτυξη αλγόριθμων με χρήση της Ψευδογλώσσας.

Για τα παραπάνω, χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Webex Meetings, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Χρησιμοποιούνται παράλληλα και εργαλεία ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως η υπηρεσία η-τάξη.

Με την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και την δια ζώσης διδασκαλία, συνεχίζεται  (επικουρικά και με μεγάλη χρησιμότητα ιδιαίτερα για τους απόντες μαθητές) η χρήση των εργαλείων ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (όπως η υπηρεσία η-τάξη), και εφόσον χρειαστεί θα γίνει και πάλι αξιοποίηση και των σύγχρονων τηλεμαθημάτων (Webex Meetings).

Posted in Δευτεροβάθμια εκπαίδευση | Tagged , , | Leave a comment

Πραγματοποίηση σύχρονου μαθήματος τηλεκπαίδευσης στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής των τμημάτων Α1 και Α2 του Γενικού Λυκείου Κάτω Μηλιάς

Την Παρασκευή 8/5/2020 πραγματοποιήθηκε σύχρονο μάθημα τηλεκπαίδευσης με τα τμήματα Α1 και Α2 του Γενικού Λυκείου Κάτω Μηλιάς για το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής.

Έγινε μια επανάληψη στην ανάπτυξη αλγόριθμων με χρήση της Ψευδογλώσσας.

Χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Webex Meetings, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Χρησιμοποιούνται παράλληλα και εργαλεία ασύγχρονης εκπαίδευσης, όπως η υπηρεσία η-τάξη.

Posted in Δευτεροβάθμια εκπαίδευση | Tagged , , , | Leave a comment

2ο σύχρονο μάθημα τηλεκπαίδευσης στο μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των τμημάτων Β1 και Β2 του Γενικού Λυκείου Κάτω Μηλιάς: ανάπτυξη αλγόριθμων με χρήση της Ψευδογλώσσας

Την Τετάρτη 6/5/2020 πραγματοποιήθηκε το 2ο σύχρονο μάθημα τηλεκπαίδευσης με τα τμήματα Β1 και Β2 του Γενικού Λυκείου Κάτω Μηλιάς για το μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Συνεχίστηκε η επανάληψη στην ανάπτυξη αλγόριθμων με χρήση της Ψευδογλώσσας.

Συνοψίζοντας, μέχρι και σήμερα κάναμε:

 1. Τετάρτη 29/4/2020:  ανάπτυξη αλγόριθμων με χρήση της Ψευδογλώσσας Ι.
 2. Τετάρτη 6/5/2020:  ανάπτυξη αλγόριθμων με χρήση της Ψευδογλώσσας ΙΙ.

Χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Webex Meetings, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Χρησιμοποιούνται παράλληλα και εργαλεία ασύγχρονης εκπαίδευσης, όπως η υπηρεσία η-τάξη.

Posted in Δευτεροβάθμια εκπαίδευση | Tagged , , , | Leave a comment

4ο σύχρονο μάθημα τηλεκπαίδευσης στην Άλγεβρα των τμημάτων Β1 και Β2 του Γενικού Λυκείου Κάτω Μηλιάς: τριγωνομετρία

Την Τετάρτη 6/5/2020 πραγματοποιήθηκε το 4ο σύχρονο μάθημα τηλεκπαίδευσης με τα τμήματα Β1 και Β2 του Γενικού Λυκείου Κάτω Μηλιάς για το μάθημα Άλγεβρα.

Στο μάθημα αυτό ασχοληθήκαμε με τις ενότητες 3.1 και 3.2 της τριγωνομετρίας.

Συνοψίζοντας, μέχρι και σήμερα κάναμε:

 1. Τρίτη 31/3/2020 (Β1) και Τετάρτη 1/4/2020 (Β2): Γραμμικά συστήματα 2×2.
 2. Τρίτη 7/4/2020 (Β1) και Τετάρτη 8/4/2020 (Β2): Μονοτονία – ακρότατα – συμμετρίες συνάρτησης.
 3. Τετάρτη 29/4/2020 (Β1 και Β2): Προχωρημένες ασκήσεις με ακρότατα – συμμετρίες συνάρτησης.
 4. Τετάρτη 6/5/2020 (Β1 και Β2): Τριγωνομετρία (ενότητες 3.1 και 3.2).

Καλό είναι πριν το επόμενο μάθημα οι μαθητές που έχουν κάποιες πρόσθετες απορίες πάνω σε όσα συζητήσαμε στα μέχρι τώρα μαθήματα (ή και άλλες απορίες) να τις συγκεντρώσουν για να τις συζητήσουμε πριν προχωρήσουμε.

Όπως και στο προηγούμενο μάθημα, και σήμερα χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Webex Meetings, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Χρησιμοποιούνται παράλληλα και εργαλεία ασύγχρονης εκπαίδευσης, όπως η υπηρεσία η-τάξη.

Posted in Δευτεροβάθμια εκπαίδευση | Tagged , , , | Leave a comment

13ο σύχρονο μάθημα τηλεκπαίδευσης στην Πληροφορική Γ’ τάξης (ΓΕ.Λ. Κάτω Μηλιάς): προχωρημένες ασκήσεις με υποπρογράμματα και παράλληλους πίνακες

Την Τετάρτη 6/5/2020 πραγματοποιήθηκε το 13ο σύχρονο μάθημα τηλεκπαίδευσης με το τμήμα Γ’ Οικονομίας-Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου Κάτω Μηλιάς για το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα Πληροφορική.

Στο μάθημα αυτό ασχοληθήκαμε με προχωρημένες ασκήσεις με υποπρογράμματα και παράλληλους πίνακες, σε συνέχεια όσων διδάχθηκαν οι μαθητές στη δια ζώσης διδασκαλία, από τις 11/9/2019 μέχρι και τις 10/3/2020.

Συνοψίζοντας, μέχρι και σήμερα κάναμε:

 1. Δευτέρα  23/3/2020: Επανάληψη στοίβας και ουράς Ι.
 2. Τρίτη 24/3/2020: Επανάληψη στοίβας και ουράς ΙΙ.
 3. Πέμπτη 26/3/2020: Επίλυση και συζήτηση των θεμάτων Α1, Α3, Α4, Α5α των πανελλαδικών εξετάσεων του 2015.
 4. Δευτέρα 30/3/2020: Επίλυση και συζήτηση των θεμάτων Α5β, Β1, Β2, Γ (μέχρι Γ1γ) των πανελλαδικών εξετάσεων του 2015.
 5. Τετάρτη 1/4/2020: Ολοκλήρωση επίλυσης και συζήτηση του θέματος Γ των πανελλαδικών εξετάσεων του 2015 και επίλυση αποριών σε άλλες ασκήσεις.
 6. Παρασκευή 3/4/2020: Eπίλυση και συζήτηση του θέματος Δ των πανελλαδικών εξετάσεων του 2015 και επίλυση αποριών σε άλλες ασκήσεις.
 7. Δευτέρα 6/4/2020: Αναζήτηση σε μονοδιάστατο πίνακα και επίλυση αποριών σε άλλες ασκήσεις.
 8. Τετάρτη 8/4/2020: Ταξινόμηση μονοδιάστατου πίνακα και αναζήτηση σε ταξινομημένο μονοδιάστατο πίνακα.
 9. Παρασκευή 10/4/2020: παράλληλοι πίνακες και άλλα προχωρημένα θέματα πινάκων.
 10. Δευτέρα 27/4/2020: υποπρογράμματα (διαδικασίες και συναρτήσεις).
 11. Τετάρτη 29/4/2020: προχωρημένες ασκήσεις στα υποπρογράμματα.
 12. Δευτέρα 4/5/2020: επιπλέον ασκήσεις στα υποπρογράμματα.
 13. Τετάρτη 6/5/2020: προχωρημένες ασκήσεις με υποπρογράμματα και παράλληλους πίνακες.

Καλό είναι πριν το επόμενο μάθημα οι μαθητές που έχουν κάποιες πρόσθετες απορίες πάνω σε όσα συζητήσαμε στα μέχρι τώρα μαθήματα (ή και άλλες απορίες) να τις συγκεντρώσουν για να τις συζητήσουμε πριν προχωρήσουμε.

Ειδικά για τα όσα κάναμε στο τελευταίο μάθημα, προτείνεται οι μαθητές να δουν στο σπίτι ξανά αυτά που είδαμε σήμερα και να προετοιμαστούν μερικώς για το επόμενο μάθημα, συγκεκριμένα να διαβάσουν:

 • Από το [Βιβλίο1] του μαθήματος, τις ενότητες 10.1-10.6 (σελίδες 171-184).
 • Από το  [Βιβλίο3] του μαθήματος, το κεφάλαιο 5 (σελίδες 97-121).
 • Το σχετικό πρόσθετο υλικό που σας έχω στην η-τάξη (υλικό διαθέσιμο μόνο για τους μαθητές του τμήματος Γ-ΟΙΚ-ΠΛΗΡ του ΓΕ.Λ. Κάτω Μηλιάς που είναι εγγεγραμμένοι στην η-τάξη του μαθήματος).

Επίσης, υπάρχει στην η-τάξη αντίστοιχη εργασία, την οποία μπορούν να λύσουν οι μαθητές μέχρι το επόμενο σύγχρονο μάθημα τηλεκπαίδευσης, όπου και θα συζητήσουμε τη λύση της. Πρόκειται για την άσκηση που λύσαμε σήμερα, και καλό είναι να δοκιμάσετε να την λύσετε και μόνοι σας!

Όπως και στα προηγούμενα μαθήματα, και σήμερα χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Webex Meetings, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Χρησιμοποιούνται παράλληλα και εργαλεία ασύγχρονης εκπαίδευσης, όπως η υπηρεσία η-τάξη, η οποία χρησιμοποιούνταν ήδη στο τμήμα από την αρχή της χρονιάς, επικουρικά στη δια ζώσης διδασκαλία.

Posted in Δευτεροβάθμια εκπαίδευση | Tagged , , , , | Leave a comment