Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί του Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου ότι στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ακόλουθες πλατφόρμες: Για την παροχή σύγχρονης διδασκαλίας οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί καλούνται να ενεργοποιήσουν την πλατφόρμα webex μέσω του λογαριασμού που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά …

Συνέχεια του άρθρου ‘Εξ αποστάσεως εκπαίδευση’ »