Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ καθορισμού εξεταστέας ύλης πανελλαδικών 2019

Ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4479/09-10-2018 δημοσιεύτηκε διόρθωση σφάλματος του ΦΕΚ 3411/τ.Β’/10-08-2018 στο οποίο έχει δημοσιευτεί η 119174/Δ2/13-07-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου».

Παρακαλούνται οι διευθύνσεις των σχολείων να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους μαθητές για τη διόρθωση.

Μόναχο, 17.10.2018

Δεύτερη φάση αποσπάσεων σχολικού έτους 2018-2019

Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν με την 150680/Η2/12-09-18 Υ.Α. ότι μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στα παρακάτω εναπομείναντα κενά:

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ: Δημοτικά σχολεία Μονάχου

ΠΕ78 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Γυμνάσια Μονάχου

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ: Γυμνάσιο-Λύκειο Φρανκφούρτης

 

Μόναχο, 13.09.2018

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με παράταση απόσπασης

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση παρατάθηκε α) με τη 151818/Η2/ 13-9-18 Υ.Α. και β) με τη 151819/Η2/ 13-9-18 Υ.Α. να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία στη σχολική μονάδα που υπηρετούσαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται εκεί κενό, να επικοινωνούν με το αρμόδιο Γραφείο Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης τοποθέτησης.

Μόναχο, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης» (Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β’ 120) Υπουργικής ΑπόφασηςΛήψη αρχείου

Πανελλαδικές 2018 για μαθητές Λυκείων εξωτερικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε όλους τους τελειόφοιτους και απόφοιτους των Λυκείων Μονάχου, Στουτγάρδης, Φρανκφούρτης και Νυρεμβέργης, οι οποίοι από την ερχόμενη Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018, θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικών κατηγοριών τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού (Κατηγορία Ι και ΙΙ) στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία.

Υπενθυμίζουμε ότι οι εξετάσεις είναι μία από τις πολλές δοκιμασίες που όλοι έχουμε υποβληθεί ή υποβαλλόμαστε κάθε φορά που ζητούμε να αποδείξουμε την γνωστική  επάρκεια και τις ικανότητές μας. Μετά το πέρας των εξετάσεων ακολουθεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και αρχίζει ο πραγματικός αγώνας της προσωπικής και επαγγελματικής κατάρτισης μέσα στη σχολή που θα επιλέξετε. Εύχομαι να δείξετε και εκεί το ίδιο κουράγιο και θέληση και να δικαιωθείτε έχοντας αποκτήσει στο τέλος αυτής της θαυμαστής πορείας έναν επιστημονικό τίτλο σπουδών με νόημα και αξία τόσο για τους ίδιους όσο και για το κοινωνικό σύνολο, μέσα στο οποίο όλοι μας ζούμε και προοδεύουμε.

Σας ευχόμαστε να επιτύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μόναχο, 03.09.2018

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Μονάχου

Γ. Παπατσίμπας, Μ.Α.

Δρ. Φιλόλογος